tassaratt

ASSISTANSHUND


För dig som har en funktionsnedsättning vill utbilda din hund till assistanshund såsom - servicehund, signalhund eller medicinskt alarmerande hund (diabetes, epilepsi och narkolepsi). Via SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet kan vår certifierad assistanshundsinstruktör Elin Dahlin hjälpa dig.
Läs mer på: www.soshund.se


Stacks Image 34

I samarbete med  tassaratt