tassaratt


Hjälp med beteendeproblem hos hund

Om man som hundägare behöver hjälp att komma tillrätta med ett upplevt problembeteende hos sin hund bokas tid för en konsultation.
För att komma till rätta med problembeteende är det viktigt att finna orsaken till varför hunden beter sig som den gör. För att kunna kartlägga tänkbara grundorsaker genomförs en utförlig intervju som tar ca 3 timmar där hundpsykologen ställer en mängd olika frågor som rör hundens vardag, regler, rutiner, träning och sysselsättning, historik, hälsa etc.
Utifrån den information som framkommit får du information om varför och vad som orsakar problembeteendet samt vad du och din hund behöver träna på och förändra i er vardag. Det är vanligt att hundpsykologen ber dig att utesluta smärta/sjukdom genom att besöka veterinär och/eller fysioterapeut innan man går vidare med träning.

Hur lång tid det tar att komma tillrätta med problembeteenden är omöjligt att säga. Det beror mycket på varför hunden uppvisar beteendet, hur länge den har gjort det och om smärta eller sjukdom förekommer. Hundägarens tid, ork, engagemang och anpassningsförmåga har stor betydelse för om det går att förändra ett beteende hos hunden och få ett lyckat resultat.

Kostnad: 1800 kr för konsultation, därefter bokas träningstillfällen efter behov och önskemål, kostnad 700 kr per timme. Vid träning på annan plats tillkommer
milersättning på 20 kr per mil.

Boka tid: Just nu är jag fullbokad fram tom sommaren 2019. Om du behöver ha hjälp omgående rekommenderar jag dig att ta kontakt med en annan hundpsykolog. Via denna länk kan du hitta någon i ditt närområde. 
Lycka till!