Om Tassa Rätt

Tassa Rätt startades av Elin Dahlin 2007 och sedan dess har vi funnits i natursköna bostadsområdet Rosta i Örebro.
Vi erbjuder hund- och ägarutbildningar i olika former samt privatträning och problemhundsträning.

Hos Tassa Rätt lägger vi stor vikt vid att bygga upp ett bra samarbete och en fin kontakt mellan ägare och hund. En god relation är grunden för ett lyckat resultat, oavsett vad du vill göra med din hund. Vi tror på att lära hunden att göra rätt istället för att straffa bort allt som hunden gör fel. Detta sker genom att prioritera inlärning med hjälp av positiv förstärkning samt med hänsyn till hundens naturliga beteende.

Vår utbildning fokuserar på den vardagliga relationen mellan ägare och hund där både ägarens och hundens behov kan mötas.
Mål med all utbildning är att göra en ras- och individanpassad träning för alla kursdeltagare, där era mål och önskningar blir hörda.
Utifrån vår grundläggande metodik anpassar vi alltid vårt kursinnehåll efter deltagarna. För att kunna uppnå det genomförs kurserna i små grupper. Vi anser att det är viktigt att utbildningen utförs i en lugn och trivsam miljö där både hund och ägare känner sig trygga och välkomna.

Vår metodik är baserad på modern etologi och god pedagogik. För att kunna tillgodose sig praktiken samt den teoretiska information på kurserna växlar vi mellan teori och praktik. På ett flertal kurser kompletterar vi även den muntliga teorin under utbildningstillfällena med skriftliga kompendier. I samband med längre teori avsnitt, bjuder vi på fika.
Besök oss på Facebook!