Stacks Image 129

Välkommen till Tassa Rätt

Att leva med en hund kan förgylla din tillvaro när relationen mellan ägare och hund bottnar i förståelse för hunden som art och individ. Oavsett ras eller blandras, gammal eller ung, nybliven eller erfaren hundägare så är relationen till varje hund unik.

Vi ger dig kunskapen och därmed möjlighet att själv välja hur du vill leva med din hund.

I en lugn och trivsam miljö genomför vi individuellt anpassade hund- och ägarutbildningar i små grupper. Under vintertid samt dåligt väder sker även den praktiska träningen inomhus.

Utifrån era behov kan vi även erbjuda skräddarsydd privatträning, assistanshundsträning samt problemhundskonsultation.

Vi arbetar utifrån modern etologi och med god pedagogisk metodik.

Läs mer om
Tassa Rätt.Stacks Image 133

Stacks Image 110

Stacks Image 103
Stacks Image 147